Made in Italy
ACI Farfisa
ACI Farfisa HQ

Naša kompanija nudi proizvode italjanske kompanije ACI Farfisa – proizvodjača audiointerfona i videointerfona. Zahvaljujući bliskoj saradnji sa proizvodjačem ACI Farfisa možemo vam ponuditi sveže novitete iz njihove produkcije.

Videointerfoni i audiointerfoni ACI Farfisa imaju dugu tradiciju i odgovaraju visokim zahtevima za kvalitet proizvoda. Dole se nalazi originalni katalog proizvodjača i cenovnik za srpsko tržište koji možete preneti u vaš računar.

PDFKatalog ACI Farfisa (EN)
(PDF / 30,5 MB)
XLSCenovnik ACI Farfisa
(XLS / 220 kB)

Sistem DF6000

Digitalni sistem DF6000 je rešenje koje najviše odgovara sistemu gde se nalaze samo kućni audio interfoni. Ukoliko su u sistemu kućni audio interfoni, za instalaciju sistema su dovoljna samo 2 provodnika. Sistem se može ugraditi i sa crno-belim videointerfonima. U tom slučaju se mora koristiti 5 provodnika. Zato se CF6000 preporučuje samo za sisteme gde se traži samo audio. Adresa kučnih stanica za pojedine tastere se podešava pomoću jumpera. Ovaj sistem je interesantan, ne samo zbog jednostavne instalacije, već zbog niske cene i prijatnog dizajna pozivnog tabloa MODY i slušalice interfona.

Pozivni tablo mora biti opremljen uvek bar jednim digitalnim konvertorom CF6130 , koji se koristi za čak 128 korisnika. U pozivnom tablou mogu biti priključena maksimalno dva digitalna konvertora CD6130. Ceo sistem može da se koristi maksimalno za 256 korisnika sa audio interfonom. Sistem DF6000 podržava čak 6 pozivnih tabloa u sistemu i podeljen je na 2 glavna pozivna tabloa. Na glavna pozivna tabloa mogu biti prikljućeni čak 4 pozivna tabloa.

Za funkcionisanje čitavog sistema treba imati na svakom pozivnom tablou priključen konvertor CD6130 i odredjeni broj kompleta okruga za kodiranje 4244. Na pozivni tablo je neophodno priključiti izvor napajanja. Na kraju je dovoljno u sistem priključiti odredjeni broj kućnih audio interfona/slušalica.

Kao primer ovde navodimo šemu kada je priključen jedan pozivni tablo sa nekoliko priključenih korisnika.

DF6000
Adidas Yeezy shoes