Kako pravilno izabrati i instalirati videointerfon Commax

Izbor videointerfona obično odredjuju njegove karakteristike, kao što je dizajn, funkcije aparata i kabelaža koja je na raspolaganju za povezivanje videointerfona i pozivnog tabloa.

Izbor odgovarajućeg dizajna je veoma bitan korak. Vodi se računa o tome da će videointerfon niz godina biti značajna dopuna vašeg enterijera. Slično slikama ili drugim dekoracijama koje ističu stil i udobnost vaše kuće. Ovaj aparat treba da bude na pristupačnom mestu zbog rukovanja sa njim. Vaš pogled će se sa njim često susretati, češće nego sa drugim predmetima u vašoj kući ili stanu. Zbog toga ćete, u našoj ponudi, naći veoma široku ponudu različitih varijanti dizajna videointerfona. Mogu se samostalno kombinovati sa bilo kojim pozivnim tabloom (naravno u okviru jednog proizvodjača Commax).

CDV-1020AQCDV-70UMCDV-43QCDV-35U

Videointerfoni se proizvode u verziji bez slušalice, t.zv. „hands free“ ili u verziji sa klasičnom slušalicom koju tokom komunikacije sa posetiocem držite u ruci. Izbor odgovarajuće varijante zavisi od konkretnog mesta videointerfona. Napr. videointerfoni sa klasičnom slušalicom se najčešće koriste na mestima gde postoji pretpostavka, da bi glasna komunikacija smetala čoveku koji spava (napr. u spavačim sobama i sl.) Hands free videointerfoni se mogu koristiti na bilo kojem mestu. Njihova prednost je da nemaju dovodni kabl za slušalicu, koji može da smeta, event. se može vremenom zamrsiti.

CDV-71BECDV-70KCDV-35A

Sledeći korak, kod biranja, trebao bi da bude izbor funkcija koje ćete koristiti na videointerfonu. Veoma praktična i korisna funkcija videointerfona je videomemorija. Njena svrha je da sačuva sliku posetioca odredjeno vreme posle zvonjenja sa zabeleženim aktuelnim vremenom i datumom. U slučaju, da trenutno niste kod kuće, imate kasnije tačniji i na jednostavan način dostupan pregled o tome, ko je bio kod vas. Ova funkcija ja takodje značajna bezbednosna funkcija koja se koristi i kao dokazni materijal, napr. za POLICIJU.

U slučaju da planirate da u kući imate više videointerfona – napr. u dnevnoj sobi, na spratu, event. i kućni audiotelefon u garaži, onda bi za vas mogla odgovarati funkcija interkoma. To znači komunikacija izmedju unutrašnjih aparata (videointerfona ili kućnih audiotelefona). Dovoljno je pritisnuti taster i ostali aparati počnu da zvone različitom melodijom. Dovoljno je aktivirati na drugom aparatu govor i možete komunicirati napr. sa nekim drugim na drugoj strani kuće.

Napomena: Funkcija INTERKOM je kod sistema marke Commax moguća uvek samo na jednoj adresi. Napr. u sistemima sa pozivnim tabloom sa jednim tasterom. Kada se koristi pozivni tablo, sa više tastera, ova funkcija je moguća samo u slučaju da je više telefona na jednoj adresi (napr. u jednom stanu). Nije moguće koristiti interkom na različitim adresama (napr. ako je pozivni tablo DRC-2AC1 sa dva tastera i na svakom tasteru je jedan videointerfon, onda se ne može komuniciratu medju ovim videointerfonima). U slučaju da se traži takva funkcija onda se može koristiti sistem firme ACI Farfisa.

CDT-180

Veoma interesantno, i sve popularnije, je rešenje kombinacije videointerfona sa mogućnošću priključenja prenosivog bežičnog telefona. Praktično korišćenje se nudi napr. u slučajevima da imate na svojoj parceli bazen, gde ne biste kod njega mogli čuti zvonjenje videointerfona, koji se nalazi u kući. Ovaj bežični telefon omogućava takodje telefoniranje preko fiksne linije. Ako imate više ovih bežičnih telefona, onda medju njima možete koristiti funkciju adresnog interkoma. Ove bežične telefone moguće je povezati samo sa videointerfonima sa ugradjenim odgovarajućim modulom. To su trenutno dva tipa: CDV-72DE i CDV-1020AQ.

Uvek je idealno rešenje prvo odabrati sistem videointerfona i posle toga pripremiti odgovarajuću kabelažu. Za povezivanje videointerfona i pozivnog tabloa najčešće se preporučuje korišćenje kablova za prenos podataka tipa UTP Cat 5w. Preporučujemo da se sa ovom kabelažom ide preko nekog razvodnika, event. preko mesta na kojem se na ovu kabelažu mogu priključiti drugi izvori napajanja, ili da se sa ovog mesta kabelaža dalje razdvaja. Bitna stvar je takodje da imate blizu videointerfona dovod napajanje 230 Vac (tačnije na mestu iza videointerfona). Skoro svi tipovi videointerfona marke Commax imaju napajanje 230 Vac. Većina videointerfona na zadnjoj strani ima direktno flexo kabl sa utikačem na 230 Vac. Ovaj flexo kabl se može skratiti na traženu dužinu (preseći) i priključiti direktno u elektroinstalacionu kutiju koja se nalazi iza videointerfona.

Ukoliko nemate na raspolaganju, u blizini videointerfona ili iza njega, dovod 230 Vac, a ipak želite da koristite sistem Commax, možete odabrati videointerfon s napajanjem 17-30 Vdc. U ponudi videointerfona Commax je trenutno jedan model sa ovim sistemom napajanja - CDV-70 AD. U slučaju da tražite drugi tip aparata i nemate na raspolaganju dovod 230 Vac, možete se obratiti našoj tehničkoj podršci za proizvode Commax, gde će mo pokušati naći alternativno rešenje, napr. u elektronskom podešavanju traženog aparata, ukoliko je to moguće.

Instalaciona visina

Instalaciona visina videointerfona bi trebala da se kreće izmedju 145-155 cm (gornja ivica aparata). O ovoj istalacionoj visini treba voditi računa već tokom pripreme kabelaže.

Više informacija o mogućnostima i kombinacijama povezivanja sistema videointerfona, naći će te u delu ove serije pod nazivom Kako pravilno uključiti sistem videointerfona i koristiti njegove mogućnosti.

Air Jordan