Kako pravilno uključiti sistem videointerfona i koristiti njegove mogućnosti

U ovom tekstu ćemo se koncentrisati na moguće načine povezivanja, kombinacije tipova i dopuna pre svega kod telefona marke Commax.

Prvo je neophodno odabrati odgovarajuću kabelažu, koju ćemo koristiti za instalaciju sistema. Preporučujemo povezati sve sisteme domaćih telefona i videointerfona marke Commax pomoću kabla za prenos podataka tipa UTP Cat 5E (event. višom klasom data kablova). Kad se koristi standardni data kabl UTP Cat E moguće je povezati aparate i na udaljenost 80 m. Ovom udaljenošću smatramo dužinu kabla od pozivnog tabloa do najudaljenijeg videointerfona. U slučaju da se zahteva povezivanje sistema na veću udaljenost, preporučujemo korišćenje data kablova više klase (CAT 6 i sl.) U takvim slučajevima je bolje da kontaktirate tehničku podršku proizvoda Commax (pogledati dole). U svakom slučaju izbegnite paralelno vodjenje kabla za povezivanje sa električnim vodom 230 Vac.

Preporučeni način priključenja data kabla za povezivanje proizvoda Commax:
UTP

Zaštitu kabla je neophodno priključiti na provodnik br. 2 – GND

Na zadnjoj strani svakog videointerfona Commax se nalazi tabla sa klemama koje izgledaju otprilike ovako (model CDV-70P):
Konektori

Pojedinačni sastavni delovi sistema se na videointerfon priključuju posredstvom 4 pin konektora sa četvorobojnim sabirnim kablom dužine oko 20 cm.

Obeležavanje provodnika:

Broj Boja CA1 i CA2 INT (interphone)
1 crvena audio audio
2 plava GND GND
3 žuta +12 V +12 V
4 bela video interkom zvonjenje

Većina modela videointerfona marke Commax ima napajanje direktno na 230 Vac. Dovodni kabl za napajanje možete prema potrebni preseći na traženu dužinu i provodnike priključiti direktno u elektroinstalacionu kutiju koja se može nalaziti direktno iza videointerfona. Ovu izmenu priključenja napajanja mora uvek izvršiti stručna firma za instalaciju. Ova izmena ne utiče na garanciju aparata.

Velika prednost sistema Commax je njegova varijabilnost, što se mogućnosti priključenja tiče. U sledećim šemama priključenja trudićemo se da opišemo kakve mogućnosti ovaj sistem nudi i koji način priključenja se može postići.

A) Osnovno priključenje jednog pozivnog tabloa i jednog videointerfona. Ovaj način priključenja je napr. kod osnovnih setova koji sadrže jedan videointerfon i jedan pozivni tablo.
Schema 1
B) U ovoj šemi priključenja je navedeno kako se na osnovni sistem sa jednim videointerfonom i jednim pozivnim tabloom priključuje kućni audiotelefon. U takvom sistemu je moguća interkom komunikacija izmedju videointerfona i pozivnog tabloa. Interkom ton zvonjenja je različit od zvonjenja pozivnog tabloa.
Schema 2
C) Sledeća šema priključenja opisuje sistem dva videointerfona koja su priključena na pozivni tablo sa jednim tasterom. Izmedju ova dva videointerfona je funkcionalna interkom komunikacija. Na taj način je moguće priključiti više videointerfona. Moguće je izvršiti kombinaciju različitih modela. Napr. CDV-70P u dnevnu sobu i CDV-35N na prvni sprat kuće i sl.
Schema 3
D) U sistem videointerfona mogu se uključiti i bezbednosne kamere (CCTV kamere). Pomoću njih može se bolje pratiti okolina vaše kuće. Takva kamera se dalje može priključiti u samostalni sistem bezbednosnih kamera. Njena slika se može trajno snimati pomoću digitalnog videorekordera (DVR). Prikazivanje CCTV kamere na videointerfonu je moguće u t.zv. PiP režimu (slika u slici) i naravno njena slika se može povećati na čitav ekran (mogućnosti prikazivanja zavise od odabranog tipa videointerfona).
Schema 4
Ovaj način priključenja se može dalje usavršiti pomoću jednostavne izmene u priključenju. Svrha je zamena u prikazivanju slike od pozivnog tabloa i CCTV kamere. Ova promena je dobra pre svega u slučaju da CCTV kamera bolje snima prostor kod ulaza u kuću od modula kamere pozivnog tabloa. Zbog toga će se slika sa eksterne kamere prikazivati na većem ekranu, event. će biti ova slika primarna. Istovremeno se kod ovog priključenja snima , u videomemoriju videointerfona , preglednija slika sa CCTV kamere umesto slike sa pozivnog tabloa. Audio komunikacija i rukovanje sa bravom na vratima ostaje bez promene.
Schema 5
E) U slučaju da želite da imate dva pozivna tabloa na različitim mestima, napr. prvi kod kapije a drugi kod ulaska u kuću, nije nikakav problem. Svi tipovi videointerfona marke Commax imaju mogućnost priključenja minimalno dva pozivna tabloa. Neki modeli, kao napr. CDV-71DE omogućavaju priključenje čak četiri pozivna tabloa, event. CCTV kamera.
Schema 6
F) Ukoliko tražite da na pozivnom tablou imate više od jednog tastera, dovoljno je izabrati traženi pozivni tablo i dalja šema priključenja je istovetna sa prethodnim sistemima. Pozivni tabloi se nude sa više tastera u verziji sa dva, četiri, šest i osam tastera. Svaka adresa za svoje povezivanje koristi samostalna četiri provodnika. U idealnom slučaju preporučuje se da se za svaku adresu koristi samostalni UTP kabl. (primer: u slučaju korišćenja pozivnog tabloa sa 6 tastera biće kabelaža 24 provodnika – 4 na svaku adresu + 2 provodnika za napajanje. U takvom adresnom sistemu nije moguća interkom komunikacija medju pojedinačnim adresama. Svaka adresa funkcioniše kao samostalni sistem videointerfona, što omogućava, osim drugog, i različite kombinacije priključenih videointerfona.
Ανδρικά αθλητικά παπούτσια